ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอนคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบ๒)

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย :


บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2557

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 3/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมช่อแก้ว  

อ่านต่อ

บทความ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 1 กับผู้บริหารยอดเยี่ยม (THAILAND AWARD 2014) ของสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในโอกาสได้รั
บัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ : WASETBerlin, GermanyMay 22-23, 2014ICBE 2014 : International Conference on Biomaterials Engineering1. The Out
กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารในกลุ่มอาเซี่ยน

กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารในกลุ่มอาเซี่ยนโดย ศ.ดร.อัจฉรา วงศ์โสธรวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารใน
กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC

กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ AECโดย ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์วัตถุประสงค์1. เพื่อสำรวจความต้องการในการเรียน
08. 2014