ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014)

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย :


บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2557

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 3/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมช่อแก้ว  

อ่านต่อ

บทความ :

ด่วน!!!บัณฑิตวิทยาลัยปิดสำนักงาน 1-3 กันยายน 2557

ด่วน!!!บัณฑิตวิทยาลัยปิดสำนักงาน 1-3 กันยายน 2557 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, จังหวัดประจวบคีรีขันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 1 กับผู้บริหารยอดเยี่ยม (THAILAND AWARD 2014) ของสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในโอกาสได้รั
บัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ : WASETBerlin, GermanyMay 22-23, 2014ICBE 2014 : International Conference on Biomaterials Engineering1. The Out
กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารในกลุ่มอาเซี่ยน

กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารในกลุ่มอาเซี่ยนโดย ศ.ดร.อัจฉรา วงศ์โสธรวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารใน
09. 2014