ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2558 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014)

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย :


เปิดรับสมัครภาคผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 (2/2557)

เปิดรับสมัครภาคผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 (2/2557) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย มีปัญหาการสมัครหรือข้อสงสัยในการสมัครติดต่อสอบถามได้ที่ 02-160-1174-1180 หรือ email : grad.ssru@hotmail.comdownload1. ใบสมัคร 2. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ค่าธรรมเนียมการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วย 1. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรระดับปริญญาโท 500 บาท 2. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2,000 บาทโอนเงิน ชื่อบัญชี "บัญชีค่าสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา"บัญชีออมทรัพย์ ธนาคากรุงเทพ เลขที่  074-719-797-8และส่งเอกสาร 1-3 และใบโอนเงินธนาคาร กลับมายัง email : grad.ssru@hotmail.com หรือ FAX. 021601177    

อ่านต่อ

11. 2014