ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014)

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย :


บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2557

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 3/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมช่อแก้ว  

อ่านต่อ

บทความ :

เก็บตก KM SSRU Show&Share 2014

วันที่ 13 กันยายน 2557         ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมผู้บิรหาร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม KM SSRU Show&Share 2014 ซึ่งบัณฑิตวิทยาล
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2557         บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิ
บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจติดตาม เพื่อรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557         บัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารนำทีมบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจติดตาม เพื่อรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นการตรวจติดตามจากตัวแทนของบร
ด่วน!!!บัณฑิตวิทยาลัยปิดสำนักงาน 1-3 กันยายน 2557

ด่วน!!!บัณฑิตวิทยาลัยปิดสำนักงาน 1-3 กันยายน 2557 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, จังหวัดประจวบคีรีขันธ
09. 2014